25.10.06

Día das Bibliotecas Escolares

Esta semana celébrase o Día das Bibliotecas Escolares e desde a biblioteca do no noso instituto quixemos aproveitar esta data para lembrar o que di o artigo 113 da Lei Orgánica de Educación:

Artigo 113. Bibliotecas escolares.

1. Os centros públicos dispoñerán dunha biblioteca escolar, que recibirá unha dotación progresiva de recursos por parte das Administracións educativas correspondentes.
2. As bibliotecas escolares contribuirán a fomentar a lectura e a que o alumnado acceda á información e outros recursos para a aprendizaxe das demais áreas e materias e a que poida formarse no uso crítico dos mesmos.
3. A organización das bibliotecas escolares deberá permitir que funcionen como un espazo aberto á comunidade educativa dos centros respectivos.
4. Os centros poderán chegar a acordos cos municipios respectivos para o uso das bibliotecas municipais coas finalidades previstas neste artigo.